Meteen naar de inhoud

Lidmaatschap

Leuk dat je lid wilt worden van de hardloopvereniging Pallas ’93. Hieronder vind je de algemene voorwaarden en het digitale inschrijfformulier. 

1) Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00.
2) Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december (kalenderjaar).
3) Men is “verplicht” de contributie automatisch te betalen en dient hiervoor de vereniging te machtigen door het machtigingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.
4) De contributies worden per kalenderjaar vastgesteld.
5) Opzeggen kan alleen schriftelijk via de ledenadministratie (info@pallas93.nl). Indien de opzegging uiterlijk op 15 maart, 15 juni, 15 september of 15 november in het bezit is van de ledenadministratie, dan eindigt het lidmaatschap aan het einde van het betreffende kwartaal. Bij latere opzegging eindigt het lidmaatschap aan het eind van het volgende kwartaal. De afdracht aan de atletiekunie is verschuldigd voor het gehele jaar. De kosten van de wedstrijdlicentie voor masters en senioren worden aan het begin van het verenigingsjaar geïncasseerd. 

Kosten Lidmaatschap 2024:
Met licentie: €147,- 
Zonder licentie: €120,-    

Word lid

Enthousiast geworden? Schrijf je dan via het onderstaande formulier in.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de vereniging Pallas '93 om van zijn/haar bovenstaande rekening bedragen af te schrijven wegens verschuldigde contributie (en éénmalig inschrijfgeld).